06.10.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANA TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ, TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ ve LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA Kİ DUYURU…

06.10.2019 Tarihli yayımlanan resmi gazetede aşağıdaki yönetmelik ve tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191006-1.htm

 

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/13)

MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191006-9.htm

 

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SVGM-2019/14)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191006-10.htm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir