Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvurusu için EK-3 Raporu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvuru ve yenilemelerinde bulunacak işletmelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TMGDK’dan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca EK-3 raporu alınması
gerekmektedir.

EK-3 Raporunun işletmenin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde yetkilendirilmiş TMGDK
tarafından hazırlaması gerekmektedir.

EK-3 Raporu; işletme ve TMGDK bilgileri, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi
kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, tehlikeli maddelerin
işletmeye gelirken ve gönderilirken kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti vb. konularında detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.

Hangi durumlarda EK-3 raporu hazırlanmalıdır?

  • TMFB başvurusu
  • TMFB yenileme başvurusu
  • İşletmenin faaliyet konularında değişiklik olması