SDS Hizmeti

MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harferini temsil etmektedir. Literatürde artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS (Safety Data Sheet) olarak anılmaktadır. Türk mevzuatlarındaki karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu” olarak geçmektedir.

Bildiğiniz üzere Entegre Danışmanlık olarak 1998’e dayanan köklü bir geçmişe sahibiz. Kurulduğumuz günden, günümüze kadar “Doğru, Etkin, Profesyonel” sloganı ile hizmet sektöründe yer alan ve sürekli gelişen bir şirketiz.

Sunmakta olduğumuz tüm hizmetlerde sadece belge yeterliliğine değil, bilgi ve tecrübeye de önem vermekteyiz. Hali hazırda sunmakta olduğumuz Çevre Danışmanlık Hizmeti (Entegre Enerji Çevre Dan.), Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti (TMGD Entegre Dan.), Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı konusunda şirketimiz kendisini kanıtlamış, sektörünün referans firmalarından olmuştur.

Mevcut hizmetlerin zenginleştirilmesi amacıyla çalışanlarımız SDS okuma eğitimi almaktadır. 2019 yılı itibariyle hizmet verimliliğinin arttırılması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, GBF (SDS) Hazırlama hizmeti sunmaya başlayacağımızı bildirmek isteriz.

Neden GBF (SDS) Hazırlatmalı / Türkçeye çeviri yapmalısınız?

MSDS kelime anlamı olarak “Material Safety Data Sheet” ifadesinin baş harflerini temsil etmektedir. Literatürde artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS (Safety Data Sheet) olarak anılmaktadır. Türk mevzuatlarındaki karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu” olarak geçmektedir.

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e göre GBF (SDS)’lerin içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de akredite kuruluşlar tarafından, yetkilendirilmiş güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı uzmanlar aracılığı ile ve Türkçe dilinde MSDS hazırlanma zorunluluğu vardır. GBF-SDS hazırlamak için güvenlik bilgi formu (SDS) hazırlama yeterlilik belgesine sahip olmak gereklidir. Fakat her sertifika sahibi GBF / SDS hazırlama konusunda yeterli olmayabilir. Bu anlamda hizmet alınan firma veya kişilerin bilgi birikimi, bu konudaki deneyimi ve kullandığı teknolojilerin sorgulanması gerekmektedir.

GBF (SDS)’lerin Türkçe olarak bulundurulması yasal bir gerekliliktir.

GHS, REACH ve CLP mevzuatlarında gerçekleşen değişiklikler kapsamında GBF (SDS)’lerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması ve takibi zorunludur.

Entegre Danışmanlık olarak GBF (SDS) hazırlama hizmetini şu standartlarda sağlayacağız;

GBF / SDS Hazırlama Yazılımı ile en kısa sürede ve sıfır hata ile dokümanlarınızı teslim ediyoruz.

Ayrıca SDS’lerinizi 52 dilde ve o ülkenin mevzuatında sizlere teslim ediyoruz.

Uzmanlarımızın tamamı TÜRKAK’tan yetkilendirilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (SDS hazırlama yeterlilik belgesi) Sertifikası sertifikasına sahiptir.

Uzmanlarımız Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimi ve sertifikasına sahiptir.