Lütfen indirmek istediğiniz dosyanın üstüne tıklayın.

GENELGELER
ADR Sınıf 6.2 Genelge
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınması Hakkında Genelge
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Genelgesi
IMDG-CODE Eğitim Genelgesi
SRC-5 ve TMGD Eğitimleri ile İlgili Genelge
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetim Genelgesi
Tehlike Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına Ait Genel Emir
TMGD İstihdam Edilmesi Genelgesi
Yol Kenarı Denetim Genelgesi

KANUNLAR
Karayolu Taşıma Kanunu
Karayolu Trafik Kanunu

SÖZLEŞMELER
ADR 2017
IMGD-CODE Cilt 1
IMGD-CODE Cilt 2
RID 2017

TEBLİĞLER
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

YÖNERGELER
Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

YÖNETMELİKLER
Denizyoluyla Taşıyan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası KOD kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Limanlar Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ile Taşınması Hakkında Yönetmelik