KDU- KKDİK- TÜRK REACH Hizmetleri

Hizmetimiz, 23.06.2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK) kapsamında oluşturulan sistemin ilgili taraflarca uygulanmasını ve takip edilmesini kapsamaktadır.

KKDİK sistemi, ülkemizde üretilen veya ithal edilen kimyasallar veya eşyaların kayıt altına alınması, takibinin yapılması ile insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla oluşturulmuştur. Sistemin temeli Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan REACH mevzuatının ülkemize uyarlamasıyla oluşturulmuştur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

Üretilen eşya veya kimyasalların ön kayıtlarının 31.12.2020 tarihine kadar, esas kayıtların ise 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Ön kayıt ve esas kayıtların yapılmaması durumunda eşya ve kimyasalların ithalatı ile üretiminde kısıtlamalar getirilecektir.

TAKİP SİSTEMİ VE HİZMET ALIMI HAKKINDA

Oluşturulan takip sistemine ithalat, ihracat, üretim, dağıtım ve alt kullanıcı faaliyetlerinden bir veya birden fazla faaliyet konusu ile taraf olan firmaların ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı istihdam etmesi veya bu konuda hizmet alması gerekmektedir.

HEDEF

KKDİK Yönetmeliğinin tüm maddeleri ile yürürlüğe girmesi ar-ge çalışmalarının artmasına neden olacaktır. Esas hedef ise üretimdeki çalışanların ve tüketicilerin sağlığına zarar vermeyecek ürün ve kimyasalların üretilmesidir.

KDU HİZMETi VE ENTEGRE DANIŞMANLIK

Entegre Danışmanlık Şirketleri olarak 20 yılı aşkın tecrübemiz ile KDU hizmeti konusundaki yetkinliğimizi bir araya getirerek güvenilir çözüm ortağınız olmayı hedefliyoruz.

Bizi arayabilir, eposta gönderebilir veya iletişim formumuzu doldurarak KDU hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

0232 520 26 61 info@entegretmgd.com


    KDU SIKÇA SORULAN SORULAR

    KKDİK Mevzuatı ve KDU Hizmetimiz hakkında temel bilgilere buradan ulaşabilirsizin.