Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taşımacı, gönderen, dolduran, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak faaliyette bulunan işletmelerin iştigal ettikleri adrese bağlı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir.

TMFB başvurularında bakanlık tarafından yetkilendirilmiş TMGDK’dan EK-3 Raporu hazırlanmalı ve başvuru evrakları ile birlikte bölge müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

TMFB işletmenin aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren tüm adreslerine ayrı ayrı olacak şekilde alınmalıdır. Düzenlenen her TMFB’nin geçerlilik tarihi 5 yıl olup geçerlilik tarihinden bir ay önce yenileme için başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; TMFB geçerlilik tarihi 31.12.2019’dan önce bitenlerin 31.12.2019 tarihine kadar mevcut TMFB’lerini TMGDK’dan alacakları EK-3 Raporu ile yenilemeleri gerekmektedir. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda bu işlemleri yapmamış olan işletmelerin mevcuttaki belgeleri iptal edilir.

Ambalaj Onay Sertifikası

Tehlikeli madde olarak sınıflandırılan ve kısmı muafiyetler kapsamında paketlemesi yapılamayan malzemeler için kullanılacak ambalajların ADR Anlaşması ve tehlikeli maddelerin taşınmasını düzenleyen anlaşmalar uyarınca sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Tehlikeli maddelerin ambalajlarının belirlenmesi ve ulusal mevzuatlar uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlarından alınacak onay süreçleri konusunda sizlere öneriler sunuyoruz.

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi

Tehlikeli madde kapsamındaki maddelerin taşınmasında kullanılacak araçların ulusal mevzuatlara uygun üretilmesi ya da uygun hale getirilmesi için yetkilendirilmiş kuruluş (TSE)’den ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması konusunda destek veriyoruz.