30 Kasım 2019 Sınav Sonuç Duyurusu TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır…

30 Kasım 2019 Sınav Sonuç Duyurusu TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır. Sonuçları E-Devlet ten öğrenebilirsiniz…

30 Kasım 2019 TMGD Sınav Sonuç Duyurusu

TMGD SINAV SONUÇ DUYURUSU

 

30 Kasım 2019 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı (TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod) Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

 

TMGD ADR Sertifikası almak için:

 

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Nüfus cüzdanı sureti
 3. Lisans Diplomasının aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti (19.04.2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan; Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır. Diğerleri kabul edilmeyecektir.)
 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti(19.04.2017 tarihinden sonra TMDG eğitimini alanlar için aranmaz)
 6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz

 

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

 

19.04.2017 tarihinden sonra eğitim alanlar, TMGD sertifikası alabilmek için https://www.turkiye.gov.tr üzerinden sertifika ücretini yatırdıktan sonra başvuru yapabileceklerdir.

 

Başvuru yapanların bilgi ve belgeleri incelendikten sonra, uygun olanların Sertifikaları Bakanlığımız otomasyon sistemine yüklenecek olup, kişiler sertifikalarını E-devlet sistemi üzerinden alacaklardır.

 

Yenileme sınavına girenler ise, sertifika yenileme ücretini (2019 yılı için 141 TL) TC. Kimlik Numarası ile Halkbankasına yatırmalarını müteakip, sertifikalarını https://www.turkiye.gov.tr üzerinden alabileceklerdir.

 

NOT :

 

 • Bakanlığımız otomasyon sistemi üzerinden oluşturulan TMGD Sertifikası ücreti TC. Kimlik Numarası ile Halkbankasına yatırılacaktır.

 

 • 19.04.2017 tarihinden önce TMGD eğitimi alanlardan İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.

 

 

 

 • TMDG RID+IMDG Kod sınavına girip başarılı olanların ise, mevcut TMGD ADR sertifikalarına, TMGD RID+IMDG Kod modları otomasyon sistemi üzerinden eklenecek olup, yeni sertifikalar E-devlet sistemi üzerinden kişiler tarafından alınacaktır. Bu kişilerin başvuru yapmasına ve herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur.

 

 

 • Sınav itirazları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde sınav sonuçlarının yayınlanmasını müteakip 10 iş gününde (İdarenin evrak birimi giriş tarihi baz alınacaktır.)  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yazılı yapılacak olup, itiraz süresi 26.12.2019 tarihi mesai bitinde sona erecektir. Mail, CİMER vb. yollarla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 • Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin sonra ermesinden sonra değerlendirilerek, sınav sonuçlarını etkileyecek hata tespit edilmesi halinde katılımcıların sınav sonuçlarına yansıtılarak tekrar kişilere yukarıda belirtilen bildirim yolları ile iletilecektir. Ayrıca, itiraz sonucu genel değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün www.tmkt.gov.tr adresinde “Sınav İtiraz Sonuç Duyurusu” olarak yayınlanacaktır. İtirazlara, ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

 

 • 30 Kasım 2019 tarihinde yapılan TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod sınavı A ve B Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları, Genel Müdürlüğümüzün www.tmkt.gov.tr internet adresinde “Sınavlar” başlığı altında yayımlanmıştır.

DUYURULUR.

 

EK-1

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

 

 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

 

 

Bakanlığınızca ……………………. tarihinde Ankara’da yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında …….. puan alarak başarılı oldum. TMGD Sertifikası için belgelerim ekte sunulmakta olup, gereğini arz ederim.(tarih)

 

 

 

İMZA

Adres:                                                                                          Adı- Soyadı

 

Cep tel:

E-mail:

 

EKLER:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Lisans Belgesi(19.04.2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır.)

3-Yangın Sertifikası(19.04.2017 tarihinden sonra eğitim alanlar için geçerli değil)

4-Adli Sicil Kaydı

5-TMGD Sertifika Ücreti Dekontu

 

12 ARALIK 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir